Parts & Specs

Filters


Luchtfilter


luchtfilter

Een luchtfilter is een bepaald type filter dat tot doel heeft aangezogen lucht te zuiveren van ongewenste deeltjes. Het gaat dan vooral om het tegenhouden van vuil en zand. Als zand en ander vuil in de motor komt kan dat extra slijtage of zelfs motorschade veroorzaken. Luchtfilters moeten op gezette tijden vervangen worden.

Oliefilter


oliefilter

Een oliefilter is gemonteerd op het motorblok van een auto of in het olieleidingsysteem van de auto. Het filter heeft als doel de smeerolie te zuiveren van vuil dat de olie tijdens het gebruik verzameld heeft. Het oliefilter moet regelmatig vervangen worden.

Brandstoffilter


brandstoffilter

Onder brandstoffilter verstaan we de filters die de aanvoerende brandstof zuiveren van verontreinigende deeltjes die in de brandstof aanwezig kunnen zijn. Dit geldt voor zowel benzine- als diesel motoren. Het brandstoffilter moet op gezette tijden vervangen worden.