Parts & Specs

Motor-onderdelen


Luchtmassameter


luchtmassameter

De luchtmassameter is een meetinstrument dat in het luchtinlaatsysteem van een motor is ingebouwd. In de luchtmassameter bevindt zich een sensor die precies meet hoeveel lucht er naar de cilinders gaat. Deze informatie gaat naar het motormanagement systeem dat de hoeveelheid brandstof dat ingespoten wordt in de cilinders hieraan aanpast.

Turbo


turbo

De turbo is een luchtcompressor die aangedreven wordt door de uitlaatgassen van de motor. Het doel hiervan is dat de inlaatlucht samengeperst wordt waardoor de motor betere prestaties gaat leveren. Turbo’s worden soms gebruikt bij de sportievere benzine motoren en tegenwoordig altijd bij Diesel motoren.

Motor


motor

De motor is natuurlijk het meest essentiele onderdeel van een auto. Er zijn in wezen 3 soorten motoren op de markt. 1e: Benzinemotor, 2e: Dieselmotor 3e: Elektromotor. Dan zijn er ook nog de zogenaamde Hybrides die een combinatie zijn van 1 en 3.

Uitlaatspruitstuk


uitlaatspruitstuk

Bij het uitlaatspruitstuk komen de uitlaatgassen van de cilinders samen en gaan van daar naar de uitlaat. Het uitlaatspruitstuk wordt erg heet en zit dan ook aan de andere kant van de motor dan waar de brandstof de motor in gaat in het inlaatspruitstuk.

Inlaatspruitstuk


Inlaatspruitstuk

Het inlaatspruitstuk is dat onderdeel van de motor waar de brandstof de motor in gaat. De carburateur, of bij motoren met brandstofinjectie, de injectoren, zitten op het inlaatspruitstuk. Het inlaatspruitstuk zit aan de andere kant van de motor dan het uitlaatspruitstuk.

Pakkingen


pakkingen

Een pakking is een afdichting om het naar buiten of naar binnen dringen (lekken) van vloeistoffen of gassen te voorkomen. De pakking is gemaakt van gemakkelijk vervormbaar materiaal zodat het bij krachten samenpersen van de af te dichten oppervlaktes een goede afdichting geeft.

Cilinderkop


cilinderkop

De cilinderkop van een motor is het bovenste gedeelte dat de cilinders afsluit. In de cilinderkop zitten de kleppen gemonteerd en de nokkenassen die de kleppen aansturen. Tevens bevat de cilinderkop de gaten om de bougies in te schroeven.

Injectoren


injectoren

Bij ingespoten motoren of injectiemotoren is de injector het onderdeel dat de brandstof injecteerd in de verbrandingskamer.

Oliepomp


oliepomp

De oliepomp zorgt ervoor dat de smeerolie van de motor rondgepompt wordt en alle benodigde bewegende delen zoals lagers, zuigers en nokkenassen van de benodigde smering voorzien worden.

Koppakking


koppakking

De koppakking is de afdichtende pakking tussen het motorblok en de kop van de motor. Dit is een erg belangrijke pakking omdat deze alle compressiedruk, verbrandingsdruk en de koelvloeistofdruk moet weerstaan. Een lekke koppakking betekent forse reparatiekosten.

Nokkenas


nokkenas

De nokkenas is de as waarop de nokken die de kleppen op elke cilinder openen en sluiten zijn bevestigd. De nokkenas bepaalt dus wanneer er lucht de cilinder in kan gaan en wanneer de uitlaatgassen de cilinder kunnen verlaten. Hiermee speelt de nokkenas een cruciale rol in elke verbrandingsmotor. Motoren met één nokkenas noemt men OHC-motoren. Motoren met twee nokkenassen noemt met DOHC-motoren (Double Overhead Camshaft).